Contact: +98 9120185942|Email: jafarfirouzi1978@gmail.com

بانک اطلاعات

/بانک اطلاعات
بانک اطلاعات 2017-12-09T16:52:30+00:00

این فایل شامل اطلاعات کاربردی جهت رفع عیوب مربوط به تولید مواد فلکس ابر اسفنجی، پخت گرم و سرد (ُSlab Stock, Hot & Cold Cure Flexible Polyurethane) می باشد

اگر مایل به دریافت فایل هستید، درخواست خود را همراه با رزومه خود/شرکت به آدرس ایمیل jafarfirouzi1978@gmail.com ارسال کرده و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۰۱۸۵۹۴۲ تماس حاصل فرمایید

این فایل شامل مشکلات مربوط به تولید سادویچ پنل پیوسته می باشد و حاوی دلایل ایرادات سطح فوم است (زبان آلمانی)

اگر مایل به دریافت فایل هستید، درخواست خود را همراه با رزومه خود/شرکت به آدرس ایمیل jafarfirouzi1978@gmail.com ارسال کرده و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۰۱۸۵۹۴۲ تماس حاصل فرمایید

این فایل حاوی اطلاعات پایه ای مربوط به گازهای پف کننده مورد مصرف در صنایع پلی یورتان جهت مقایسه خواص آنها با یکدیگر می باشد

اگر مایل به دریافت فایل هستید، درخواست خود را همراه با رزومه خود/شرکت به آدرس ایمیل jafarfirouzi1978@gmail.com ارسال کرده و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۰۱۸۵۹۴۲ تماس حاصل فرمایید

این فایل شامل اصول و مشکلات مربوط به تولید ساندویچ پنل به روش پیوسته می باشد

اگر مایل به دریافت فایل هستید، درخواست خود را همراه با رزومه خود/شرکت به آدرس ایمیل jafarfirouzi1978@gmail.com ارسال کرده و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۰۱۸۵۹۴۲ تماس حاصل فرمایید

این فایل شامل اصول و مشکلات مربوط به تولید ساندویچ پنل به روش غیر پیوسته می باشد

اگر مایل به دریافت فایل هستید، درخواست خود را همراه با رزومه خود/شرکت به آدرس ایمیل jafarfirouzi1978@gmail.com ارسال کرده و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۰۱۸۵۹۴۲ تماس حاصل فرمایید

این فایل شامل اصول و مشکلات مربوط به تولید یخچال خانگی می باشد

اگر مایل به دریافت فایل هستید، درخواست خود را همراه با رزومه خود/شرکت به آدرس ایمیل jafarfirouzi1978@gmail.com ارسال کرده و یا با شماره همراه ۰۹۱۲۰۱۸۵۹۴۲ تماس حاصل فرمایید

با واتس اپ در خدمت شما هستم