Contact: +98 9120185942|Email: jafarfirouzi1978@gmail.com

تکنولوژی Dry Foaming

/تکنولوژی Dry Foaming
تکنولوژی Dry Foaming 2017-12-09T16:53:39+00:00

تکنولوژی Dry Foaming

این تکنولوژی در واقع ایجاد انعطاف در استفاده از یک قالب برای تولید کابینهای مختلف یخچال بکار می رود. قالب از ورق آلومینیو م ساخته شده و داخل آن از کانال آب گرم جهت گرم کردن قالب استفاده شده است.

مشخصات قالب:

تنظیم عرض: 500-1200 میلی متر

تنظیم طول 660-1800 میلی متر

تنظیم عمق 400-800 میلی متر

این تکنولوژی توسط شرکت SAIP ایتالیا پتنت شده است.

با واتس اپ در خدمت شما هستم